Waldemar Sługocki
specjalista ginekolog-położnik


zadzwoń i umów się na wizytę:601 961 886


Braster to urządzenie medyczne monitorujące rozkład temperatury w piersiach oraz rejestrujące obszary podwyższonej temperatury, które mogą świadczyć o zmianach złośliwych.

Aplikacja mobilna Braster Care, instalowana na smartfonie lub tablecie, łączy się bezprzewodowo z urządzeniem, intuicyjnie prowadząc przez cały proces badania, a następnie wysyła dane do Centrum Telemedycznego Braster w celu analizy.

powrót na stronęwww.cgm-zary.pl

"Braster to innowacyjne w skali świata urządzenie medyczne, które pozwala na komfortowe i samodzielne badanie piersi w domu".

Nie zastępuje tradycyjnej diagnostyki i profilaktyki raka piersi, ale stanowi do nich doskonałe uzupełnienie - pozwala na stałe monitorowanie stanu zdrowia zwiększając szansę na wczesne wykrycie ewentualnych problemów. Polecam zwłaszcza kobietom w grupie ryzyka, tak by mogły "odetchnąć pełną piersią" również w czasie pomiędzy tradycyjnymi badaniami profilaktycznymi (których nie wolno zaniedbywać!).

Zachęcam do rejestracji na wizytę, w trakcie której pacjentka może ustalić, czy Braster jest dla niej właściwym rozwiązaniem, dowiedzieć się więcej o badaniu, jak również zakupić urządzenie.

- dr Waldemar Sługocki

Braster to system czujności onkologicznej uzupełniający standardowe metody diagnostyczne i badania przesiewowe.

Należy pamiętać, że łączenie różnych metod daje większą szansę na wychwycenie niepokojących zmian na wczesnym etapie, co może oznaczać mniej inwazyjne leczenie i zwiększenie prawdopodobieństwa całkowitego powrotu do zdrowia.

Komórki nowotworowe odróżnia od zdrowych nasilony metabolizm i wytwarzanie gęstej sieci naczyń włosowatych. Te dwa procesy powodują powstawanie ognisk podwyższonej temperatury, które widać w termografii kontaktowej.

Urządzenie medyczne Braster dzięki specjalnej matrycy wykorzystującej termografię kontaktową jest w stanie zarejestrować nawet 3 mm obszary w piersi o podwyższonej temperaturze, które mogą świadczyć o niepokojących zmianach złośliwych.

Badanie Brasterem wykonasz szybko w zaciszu własnego domu

Zalety systemu Braster to przede wszystkim możliwość wykonania wiarygodnego, comiesięcznego samobadania oraz otrzymanie wyników bez konieczności wychodzenia z domu.

Sprawdź, czy możesz badać się Brasterem?

Analiza obrazów termicznych z badania jest dokonywana na podstawie określenia równowagi termicznej i strukturalnej obu piersi. Zabiegi chirurgiczne, ciąża czy infekcje organizmu, wpływają na zmianę w strukturze lub temperaturze piersi, co może zaburzać wiarygodność wyników.

Z uwagi na zmiany w strukturze i temperaturze piersi w ciąży, okresie laktacji, podczas infekcji lub pod wpływem zabiegów chirurgicznych czasowymi czynnikami wykluczającymi korzystanie z urządzenia Braster są:

Badania kliniczne

Skuteczność urządzenia medycznego Braster została potwierdzona klinicznie w prospektywnym badaniu obserwacyjnym ThermaALG.

Głównym celem badania było porównanie skuteczności w diagnostyce i różnicowaniu patologii gruczołu piersiowego u kobiet ze standardowymi metodami diagnostycznymi. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2015-2016 roku. Celem drugorzędnym badania była walidacja systemu automatycznej interpretacji obrazów termograficznych (Braster AI).

Do badania włączono 274 pacjentki, które zostały przydzielone do odpowiednich kohort: kobiety poniżej 50 roku życia z wynikiem badania USG BIRADS 4B-5, kobiety powyżej 50 roku życia z wynikiem badania USG BIRADS 4-5, oraz dwie grupy kontrolne, odpowiednio dla kobiet w wieku poniżej 50 roku życia i powyżej 50 roku życia z wynikiem badania USG BIRADS 1-2.

Główne wyniki badania ThermaALG:

* Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów chorych. Wysoka czułość = przeoczenie niewielu chorych.

** Prawdopodobieństwo uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów niechorujących na diagnozowaną chorobę. Wysoka swoistość = brak fałszywie dodatnich wskazań (test nie wskazuje zdrowych pacjentów jako chorych).