Waldemar Sługocki
specjalista ginekolog-położnik


zadzwoń i umów się na wizytę:601 961 886


Ciekłokrystaliczna termografia kontaktowa - pod tą nazwą kryje się nowatorskie rozwiązanie wspierające diagnostykę piersi, monitorujące rozkład temperatury w piersiach oraz rejestrujące obszary podwyższonej temperatury, które mogą świadczyć o zmianach złośliwych.

Braster to urządzenie medyczne umożliwiające stały i niezwykle dokładny nadzór zdrowia pacjentki.

powrót na stronęwww.cgm-zary.pl

Braster to innowacyjne w skali świata urządzenie medyczne, które pozwala na komfortowe i precyzyjne badanie piersi. Nie zastępuje tradycyjnej diagnostyki i profilaktyki raka piersi, ale stanowi do nich doskonałe uzupełnienie - pozwala na stałe monitorowanie stanu zdrowia zwiększając szansę na wczesne wykrycie ewentualnych problemów. Polecam zwłaszcza kobietom w grupie ryzyka, tak by mogły "odetchnąć pełną piersią" również w czasie pomiędzy tradycyjnymi badaniami profilaktycznymi (których nie wolno zaniedbywać!).

Zachęcam do rejestracji na wizytę i na badanie Braster Pro.

- dr Waldemar Sługocki

Czym jest Braster Pro?

Braster Pro jest urządzeniem medycznym, które wykorzystuje technologię termografii kontaktowej do wykrywania obszarów w piersiach o podwyższonej temperaturze. Występowanie takich obszarów jest związane z procesem neoangiogenezy, który towarzyszy tworzeniu się patologicznych naczyń krwionośnych odżywiających guza.

Komórki nowotworowe odróżnia od zdrowych nasilony metabolizm i wytwarzanie gęstej sieci naczyń włosowatych. Te dwa procesy powodują powstawanie ognisk podwyższonej temperatury, które widać w termografii kontaktowej. Obrazy termograficzne pobrane przez zaawansowaną matrycę podczas badania interpretowane są przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji zdolnych rozpoznać nawet 3mm zmiany.

Badanie przy użyciu systemu Braster Pro jest w szczególności zalecane u pacjentek z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi, tj. u pacjentek z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka piersi, ze stwierdzoną mutacją w genach BRCA 1/ BRCA 2 lub innych, poniżej 50. roku życia nieobjętych programem badań profilaktycznych w kierunku raka piersi oraz u pacjentek stosujących przez długi czas antykoncepcję hormonalną.

Braster Pro stanowi uzupełnienie dostępnych metod diagnostycznych piersi jak USG czy mammografia. Wykrywa obszary termiczne, na ktore należy zwrócić uwagę w kolejnych badaniach celem odpowiedniej diagnostyki lub kontroli. Należy pamiętać, że łączenie różnych metod daje większą szansę na wychwycenie niepokojących zmian na wczesnym etapie, co może oznaczać mniej inwazyjne leczenie i zwiększenie prawdopodobieństwa całkowitego powrotu do zdrowia.

Zmiany wykrywane przez Braster Pro

Braster Pro dzięki termografii kontaktowej wykrywa zmiany o wzmożonym unaczynieniu, które mogą być ściśle skorelowane z występowaniem zmian złośliwych. W badaniach obserwacyjnych przy użyciu urządzenia Braster wykryto między innymi:

Należy zauważyć, że Braster Pro nie wykrywa zmian łagodnych, które nie są unaczynione lub są słabo unaczynione, tj. gruczolakowłókniaków o niskim stopniu unaczynienia lub gruczolakowłókniaków inwolucyjnych (wapniejących), torbieli prostych (cyst), torbieli z gęstą treścią i tłuszczaków.

Braster - proste

Zalety systemu Braster to przede wszystkim możliwość wykonania wiarygodnego badania oraz otrzymanie wyników w trakcie jednej wizyty w gabinecie. Badanie w kilku krokach:

Zalety systemu Braster Pro:

Skuteczność i badania kliniczne

Skuteczność urządzenia medycznego Braster została potwierdzona klinicznie w prospektywnym badaniu obserwacyjnym ThermaALG.

Głównym celem badania było porównanie skuteczności w diagnostyce i różnicowaniu patologii gruczołu piersiowego u kobiet ze standardowymi metodami diagnostycznymi. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2015-2016 roku. Celem drugorzędnym badania była walidacja systemu automatycznej interpretacji obrazów termograficznych (Braster AI).

Do badania włączono 274 pacjentki, które zostały przydzielone do odpowiednich kohort: kobiety poniżej 50 roku życia z wynikiem badania USG BIRADS 4B-5, kobiety powyżej 50 roku życia z wynikiem badania USG BIRADS 4-5, oraz dwie grupy kontrolne, odpowiednio dla kobiet w wieku poniżej 50 roku życia i powyżej 50 roku życia z wynikiem badania USG BIRADS 1-2.

Główne wyniki badania ThermaALG:

* Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów chorych. Wysoka czułość = przeoczenie niewielu chorych.

** Prawdopodobieństwo uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów niechorujących na diagnozowaną chorobę. Wysoka swoistość = brak fałszywie dodatnich wskazań (test nie wskazuje zdrowych pacjentów jako chorych).

Czy możesz zostać zbadana Brasterem?

Analiza obrazów termicznych z badania jest dokonywana na podstawie określenia równowagi termicznej i strukturalnej obu piersi. Zabiegi chirurgiczne, ciąża czy infekcje organizmu, wpływają na zmianę w strukturze lub temperaturze piersi, co może zaburzać wiarygodność wyników.

Z uwagi na zmiany w strukturze i temperaturze piersi w ciąży, okresie laktacji, podczas infekcji lub pod wpływem zabiegów chirurgicznych czasowymi czynnikami wykluczającymi badanie urządzeniem Braster są:

Braster Care - Badanie piersi w domu

W Centrum Ginekologicznym Matejki 9 w Żarach istnieje także możliwość przeszkolenia pacjentki w zakresie poprawnego wykonania badania, jak również możliwość zakupu urządzenia Braster do prowadzenia samodzielnej kontroli, co wraz z aplikacją mobilną Braster Care pozwoli znacznie zwiększyć skuteczność samokontroli.

powrót na stronę główną